Reactie Geothermie Nederland op hoofdlijnenakkoord

23.05.2024

Uit het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB lijkt het klimaatbeleid grotendeels te worden voortgezet. Dit hoofdlijnenakkoord legt het accent op energieonafhankelijkheid, eigen energie-opwek en netcongestie. De partijen besteden daarbij specifiek aandacht aan de financiële middelen voor de betaalbaarheid van warmte.

Hoewel geothermie in het hoofdlijnenakkoord niet expliciet wordt genoemd, blijkt uit een tweet van Tweede Kamerlid Silvio Erkens (VVD) dat geothermie wel degelijk in beeld is:

Geothermie Nederland blijft zich inzetten om de warmte uit onze eigen bodem te benutten en lokaal te gebruiken om huizen en gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. Met geothermie zijn we minder afhankelijk van buitenlandse energiebronnen en de warmteproductie komt direct ten goede aan de omgeving.

Recente onderzoeken* benadrukken de urgentie om te investeren in geothermie als duurzame energiebron. De potentie van geothermie is groot, maar de implementatie in Nederland blijft achter door technische, financiële en maatschappelijke uitdagingen. Geothermie Nederland constateert dat  er sprake is van trage vergunningverlening van geothermieprojecten. En een grote vraag vanuit de sector om een passend financieel instrument die ondersteunt in de investeringsfase. Tot slot moet er versneld worden, er liggen in Nederland volop kansen voor geothermie in de gebouwde omgeving.

Geothermie Nederland gaat graag met de nieuwe ministers en staatssecretarissen in gesprek om de praktijk te laten zien en samen tot praktische en uitvoerbare oplossingen te komen.

 *Onderzoek InvestNL: ‘Groot potentieel voor geothermie’