Reactie Geothermie Nederland op Kamerbrief over SDE++-regeling

27.01.2021

Vanuit Geothermie Nederland (destijds DAGO en SPG) hebben we als reactie op de consultatie SDE++ in 2020 en 2021 onze zorgen geuit over de huidige SDE++-regeling.

De Kamerbrief van 14 januari 2021 laat zien dat deze zorgen terecht zijn. Er zijn zes projecten ingediend, waarbij de indieners maar moeten afwachten of zij kans maken op de regeling. Door de gekozen systematiek van de SDE++-regeling maken geothermieprojecten weinig tot geen kans. Geothermie Nederland pleit er onder andere voor dat een deel van het SDE-budget bestemd wordt voor warmteopties die bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Lees onze volledige reactie
Lees de Kamerbrief
Lees het FD-artikel, waarin bestuurslid Marco van Soerland zijn zorgen uit