Kabinet: €60 miljoen voor regeling duurzame warmteprojecten glastuinbouw

26.04.2023

Vandaag maakte minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) bekend dat het kabinet 60 miljoen euro reserveert voor een compensatieregeling voor duurzame warmteprojecten in de glastuinbouw als tegemoetkoming voor de gevolgen van de extreme marktomstandigheden.

Verschillende geothermieprojecten in de glastuinbouw verkeren in de problemen omdat zij hun duurzame warmte momenteel niet volledig en rendabel afgezet krijgen. Dit komt onder meer vanwege de huidige gunstige uitgangspositie van fossiele (warmte en elektriciteit uit) wkk’s in samenhang met de hoge energieprijzen van de afgelopen periode en door de koppeling van de SDE-referentie aan de gasprijs.

Geothermie Nederland en Glastuinbouw Nederland pleitten al langer voor een oplossing. In 2022 leidde dat tot een belangrijke motie van Kamerleden Grinswis (CU) en Erkens (VVD) voor een tijdelijke correctieregeling op de SDE-subsidie. 

De regeling wordt de komende tijd verder uitgewerkt en vergt eerst nog de goedkeuring van de Europese Commissie in het kader van staatssteun.

Lees meer: Verslag van het schriftelijk overleg van 26-4-2023 over o.a. verloop openstelling SDE++ 2022