SodM positiever over ontwikkelingen bij Geothermie

30.09.2021

‘Geothermie moet en kan veilig’. Dat is een van de conclusies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van de evaluatie van de Staat van de Sector. Het naleefgedrag en de veiligheid bij geothermiebedrijven zijn verbeterd.