‘Corrigeer subsidie SDE++ voor geothermie’

05.12.2022

Een aantal Statenfracties van de provincie Zuid-Holland roept het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op tot een correctieregeling op de SDE++ subsidie om te voorkomen dat geothermie in de knel komt.

Door de koppeling van de SDEreferentie aan de gasprijs wordt er in 2023 naar verwachting nul euro SDEsubsidie op duurzame warmte uitgekeerd. Als deze subsidie voor 2023 wegvalt, kunnen geothermieprojecten in de tuinbouw niet meer concurreren met WKK-warmte. Geothermieprojecten zijn ook volgens deze Statenleden essentieel voor de energietransitie.

Nog voor het eind van het jaar

Gezien de urgentie besloten de Statenfracties van VVD, Christen-Unie-SGP, D66, JA21, CDA, PvdA de oproep te doen nog voor het eind van het jaar zekerheid te geven over de SDE++ subsidie.

Lees de brief waarin de regering wordt verzocht te bezien wat nodig is om te voorkomen dat onnodig extra aardgas wordt verbrand en de warmtetransitie in de glastuinbouw stokt door bijvoorbeeld een tijdelijke correctieregeling duurzame warmte in het leven te roepen.

Werkbezoek geeft inzicht

Een aantal leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland werden tijdens een werkbezoek door glastuinbouwondernemers Ammerlaan TGI, OK Plant en Kwekerij de Poel bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame warmte, en over de consequenties als de SDE++ subsidie wegvalt, en de gevolgen daarvan op de warmtetransitie. Ammerlaan TGI in Pijnacker-Nootdorp is een van de koplopers op het gebied van geothermie: zo verwarmt het bedrijf niet alleen de eigen kassen, maar ook kassen van andere ondernemers en onder meer een zwembad en honderden woningen.

(bron: Greenport West Holland)