Terugblik informatiesessie seismiciteit ‘Geothermie Goed Geregeld’

11.03.2024

Er was grote belangstelling voor de informatiesessie over seismiciteit die Geothermie Nederland organiseerde. Op 29 februari jl. werd onder andere verteld over het meten en monitoren van seismiciteit, het gebruik van het KNMI-netwerk en de mogelijkheid voor een schadefaciliteit. Ook werd een infographic overhandigd aan Koenraad Elewaut van het ministerie van EZK, waarmee we nauw samenwerken op dit onderwerp. 

Het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte staat in de hele sector centraal. Bij alle activiteiten in de ondergrond is het belangrijk om zorgvuldig na te gaan welke risico’s er zijn en hoe je daar mee om moet gaan. Voor geothermie is dit goed geregeld. Geothermie Nederland organiseerde de informatiesessie om leden hier verder over te informeren. 

Overhandiging infographic aan EZK

Geothermie Nederland ontwikkelde een infographic om inzichtelijk te maken wat er is geregeld voor seismische risico’s.
Op 29 februari werd de infographic overhandigd aan Koenraad Elewaut van het ministerie van EZK. Seismiciteit is een onderwerp waarvoor we veel kennis bij elkaar brengen en nauwe afspraken maken met verschillende partijen, zoals EBN, SodM en TNO. Het Ministerie van EZK is een van de partijen waarmee nauwe afstemming plaatsvindt over dit onderwerp.

Download de infographic

SDRA Geothermie

Het winnen van aardwarmte is aan strenge regels gebonden. Conform de Mijnbouwregelgeving, moet vanaf juli 2023 voor ieder aardwarmteproject bij het aanvragen van een startvergunning onder meer worden aangetoond wat de seismische dreiging en het bijbehorende risico is bij het aardwarmteproject. TNO-AGE en EBN hebben daarvoor in opdracht van het ministerie van EZK een methodiek en rekentool ontwikkeld met de naam Seismische Dreiging en Risico Analyse (SDRA). Hiermee wordt bij het aanvragen van een startvergunning getoetst of een project voldoet aan de gestelde veiligheidsnorm.

Lees meer over de SDRA Geothermie op NLOG

Verder heeft Geothermie Nederland een monitoring en beheerssysteem ontwikkeld voor alle geothermieprojecten. Dit systeem zorgt ervoor dat er bij waargenomen bevingen adequaat wordt gereageerd en de omgeving en instanties tijdig geïnformeerd worden. KNMI zorgt daarbij als onafhankelijke instantie voor het meten en publiceren van bevingen door het uitlezen van de geïnstalleerde meetstations die op het KNMI netwerk zijn aangesloten.

De informatiesessie seismiciteit ‘Geothermie Goed Geregeld’ vond plaats op 29 februari 2024 van 15.00 – 16.45 uur in de Energy Cave met circa 40 leden van Geothermie Nederland. De sessie werd verzorgd door Saskia Hagedoorn, de programmamanager seismiciteit. Saskia Hagedoorn draagt haar werkzaamheden dit voorjaar over aan Floris Post en Hein Lafeber van het Geothermie Nederland bureau.

De sessie is opgenomen en vanaf 12 maart terug te kijken via YouTube.