Update Mijnbouwwet

12.12.2022

De Mijnbouwregeling is op 8 december in consultatie gebracht. Lees meer over de consultatie
Geothermie Nederland zorgt met behulp van de tijdelijke werkgroep mijnbouwregeling voor feedback en inbreng. De aangepaste wet, het besluit en de regeling worden uiterlijk 2 maanden voor inwerkingtreding van de wetswijziging gepubliceerd. De verwachte inwerkingtreding van de Mijnbouwwet is juli 2023.
Met vragen kun je terecht bij Melanie Provoost.

De Raad van State heeft in de week van 21 november een reactie gegeven op het Mijnbouwbesluit. Ze adviseren onder andere meer toelichting op mogelijke risico’s die kunnen voorkomen wanneer meerdere aardwarmteprojecten worden ontwikkeld in dezelfde regio, financiële zekerheden, ontheffing van deelname EBN en de verhoudingen tot de dienstenrichtlijn. Het ministerie gaat aan de slag met het advies van de Raad van State en zal waar nodig aanpassingen verwerken en publiceren.
Lees meer op raadvanstate.nl