Versnelling stikstofvergunningverlening in zicht

09.02.2024

Vandaag heeft demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie) de uitkomsten gepubliceerd van een extern onderzoek naar stikstofreductie in relatie tot energie-infrastructuur. Een versnelling voor de stikstofvergunningverlening voor energie-infrastructuurprojecten komt hiermee in zicht.

Het onderzoek toont aan dat de aanleg van energie-infrastructuur en de daaraan gekoppelde verduurzaming van de industrie leidt tot stikstofreductie. Energie-infrastructuur is hiermee onderdeel van de oplossing.

Geothermie Nederland is onderdeel van een brede maatschappelijke coalitie die benadrukt dat de juridische verkenning naar het versnellen van vergunningverlening zo snel mogelijk moet worden opgepakt en dat zowel nationale als regionale projecten moeten worden meegenomen in de uitwerking. De coalitie ziet dit verder als een begin van een oplossing voor andere type duurzame energieprojecten, die momenteel ook onder druk staan door de stikstofproblematiek.