‘Voor Zuid-Holland is aardwarmte ook schone lucht’

14.06.2023

Zuid-Holland kan aan Europese regels voor luchtkwaliteit voldoen, ook door ontwikkeling van warmtenetten. Bij aanscherping van die eisen ontstaan knelpunten. Dat blijkt uit de Rapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland van het RIVM.

De provincie stimuleert energietransitie in de glastuinbouw. Dat is één van de maatregelen die Zuid-Holland koos om de uitstoot van fijnstof en stikstof te verminderen. Het stimuleren van geothermie en een warmteleiding uit Rijnmond zorgt er namelijk voor dat WKK’s minder nodig zijn voor warmte en CO2 of elektriciteit. WKK’s stoten fijnstof en stikstof uit.

Geothermie en warmtenetten zijn daarmee twee van de 51 maatregelen die Zuid-Holland neemt om aan de Europese eisen te voldoen. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld vergunningseisen voor emissie aan industrie, of het verminderen van autogebruik door verkeers- of openbaar vervoersmaatregelen.

(bron: Groenten & Fruit)