Wayland Energy heeft zich aangesloten bij Cooperatie Aardwarmte Beheer Nederland

29.10.2021

De samenwerking draagt bij aan een duurzame en veilige aardwarmtewinning. “De opgedane kennis wordt voor 100% gedeeld en daar hebben alle aardwarmte-installaties baat bij”, zegt Willem van der Voort, voorzitter van CABN. Hij is verheugd over de toetreding van Wayland Energy tot ABN. “De kennis van Wayland Energy zorgt voor een nog sterker collectief.”

Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland is gestart als een samenwerking van drie aardwarmteprojecten in het Westland, Aardwarmte Vogelaer, Geopower Oudcamp en Greenwell Westland. Daar zijn twee leden uit het Oostland bijgekomen, Ammerlaan Geothermie en Wayland Energy. De leden zijn ook lid van Geothermie Nelderland. Binnen deze samenwerking delen aardwarmte-operators in Zuid-Holland o.a. kennis, personeel en materialen voor beheer, onderhoud en data-analyse. Zie voor meer informatie over Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland op de website van CABN