Artikel

Alle zoekgebieden SCAN onderzoeksboringen bekend

24.04.2023

Het onderzoeksprogramma SCAN wordt uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de Nederlandse ondergrond voor de winning van aardwarmte. Eerder verzamelde SCAN hiervoor 1800 kilometer aan nieuwe seismische data. Met behulp van onder andere deze data wordt nu verder gegaan met onderzoeksboringen.

EBN en TNO hebben Eindhoven als tiende regio toegevoegd. Met de bekendmaking van dit zoekgebied zijn alle tien zoekgebieden voor de onderzoeksboringen van het aardwarmte onderzoeksprogramma SCAN bekend: Amstelland, Utrecht, West-Brabant Noord, Oss, Ede-Veenendaal, Haarlem-Amsterdam West, Apeldoorn-Deventer, Kempen, Eindhoven, Deurne. Een eerste onderzoeksboring zal dit najaar plaatsvinden in de gemeente Ouder-Amstel.

SCAN voert niet in elk zoekgebied een onderzoeksboring uit. Gitta Zaalberg, Manager Operations Warmtetransitie bij EBN: “Op basis van het huidige onderzoeksprogramma en kostenontwikkelingen verwachten wij uiteindelijke zes à zeven onderzoeksboringen uit te kunnen uitvoeren. Mogelijk kan niet in alle zoekgebieden een geschikte locatie gevonden worden.” Zo wordt in het zoekgebied bij Deurne op dit moment niet actief verder gezocht naar locaties in verband met de stikstofproblematiek in dit gebied.

Impact onderzoeksboringen

“De zoekgebieden zijn zo gekozen dat de gegevens die hier kunnen worden verzameld de toepassing van aardwarmte in een zo groot mogelijk gebied helpen te versnellen.” licht Marten ter Borgh, SCAN Exploration Lead bij EBN toe. “Omdat de lagen die onderzocht worden ver buiten de zoekgebieden doorlopen zijn de resultaten relevant voor een veel groter gebied dan alleen het zoekgebied. Bovendien worden er tijdens één boring meerdere van deze lagen onderzocht. Onderzoeksboringen in de nu gekozen gebieden kunnen op deze manier relevante gegevens leveren voor een groot deel van de eerder door SCAN bepaalde ‘witte vlekken’ in de Nederlandse ondergrond.”

Data publiek beschikbaar

De data die SCAN verzamelt tijdens de onderzoeksboringen vormen een belangrijke aanvulling op bestaande kennis vanuit nieuwe en herbewerkte seismische data. Een boring geeft namelijk ook inzicht in de dikte en de doorlatendheid van een laag en de temperatuur en samenstelling van het daar aanwezige water. De geboorde putten zijn niet geschikt voor aardwarmtewinning en worden na afloop van de onderzoeksperiode weer opgeruimd. Alle data die SCAN oplevert worden openbaar beschikbaar gesteld en deze kunnen gemeentes, provincies en bedrijven helpen om beter inzicht te krijgen in de ondergrond en zo aardwarmte in deze regio’s te versnellen.

Lees meer hierover op EBN.nl

(Bron: EBN)