Artikel

‘Geothermie als kansrijke warmtebron’

12.12.2022

De provincies Noord-Holland en Flevoland zetten zich in voor de energietransitie en organiseerden donderdag 1 december 2022 de bijeenkomst ‘Geothermie als kansrijke warmtebron’ over het versnellen van de inzet van geothermie als duurzame warmtebron.

Tot nu toe was de potentie van de ondergrond met name in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) onvoldoende bekend voor een brede toepassing. Uit het rapport van IF Technology is naar voren gekomen dat er een aantal kansrijke gebieden in Noord-Holland en Flevoland zijn. Ook is duidelijk geworden dat er in andere gebieden meer onderzoek nodig is. Hier wordt de komende periode een vervolg aan gegeven. Er is ook een technisch achtergrondrapport over de SCAN-interpretatie beschikbaar.

Quotes tijdens bijeenkomst ‘Geothermie als kansrijke warmtebron’:

Jop Fackeldey, gedeputeerde provincie Flevoland: “Aardwarmte in onze steden en dorpen kan echt helpen en in potentie duizenden huizen verwarmen. Daarom is het belangrijk dat we nu veel beter weten hoe onze ondergrond in elkaar zit. Om aan de duurzame warmtevraag te voldoen, heb je veel verschillende bronnen nodig, zoals aardwarmte.”

Edward Stigter gedeputeerde provincie Noord-Holland: “We voelen ons als overheden verantwoordelijk om gemeenten te helpen geothermie verder te brengen. De volgende stap is dat we op gemeentelijk niveau een fijnmazigheid inzicht krijgen in de ondergrond, zodat we precies weten waar we van het gas af kunnen en met aardwarmte woningen en andere gebouwen kunnen verwarmen.”

Timme van Melle, projectleider SCAN bij EBN: “Seismisch onderzoek laat een taartdoorsnee van de ondergrond zien. Het is een goede manier om in een groot gebied verschillende lagen van de ondergrond in beeld te brengen. Dit is een belangrijke stap om de potentie van aardwarmte te bepalen.”

Jasper Kwee, adviseur geothermie bij IF Technology: “Geothermie is een mooie bron voor duurzame warmte, maar waar is de ondergrond geschikt? IF Technology heeft dit met het net afgeronde potentieonderzoek in kaart gebracht voor de Provincies Noord-Holland en Flevoland, zodat de juiste vervolgstappen genomen kunnen worden.”

Jeffrey Haspels, projectmanager Vattenfall: “Wij werken graag in een publiek private samenwerking, zoals met gemeente Amsterdam en zien aardwarmte als een potentiële betrouwbare warmtebron voor de toekomst.”

Robin Hamersma, director Yeager: “Aardwarmte is een bewezen en één van de meest efficiënte technieken om de warmtetransitie vorm te geven, zoals bijvoorbeeld in Parijs en München al is aangetoond. De grootste uitdaging in Nederland is het tijdig en op grote schaal bouwen van warmtenetten. Yeager wil graag hierin bijdragen (zowel in de bronnen als in de warmtenetten) in een effectieve publiek-private samenwerking.”

Linda Vos, adviseur energietransitie Gemeente Amsterdam: “Wij zijn op zoek naar hoe we onze twee stadswarmtenetten in de toekomst kunnen vullen. Uit het burgerberaad wat de gemeente Amsterdam raadpleegt kwamen twee wensen naar voren. Meer groen met bijvoorbeeld een tweede Amsterdamse bos en onderzoek naar de potentie van aardwarmte.”

Roos van Os, beleidsmedewerker provincie Noord-Holland: “Vanuit provincie Noord-Holland zetten we in op kennis en ontwikkeling. Dat doen we onder meer met de werkgroep ‘Versnellen aardwarmte in de MRA’ en er ligt ook een handreiking Aardwarmte klaar voor gemeenten.”

Geert-Jan ten Napel, senior beleidsmedewerker provincie Flevoland: “Als gemeente zul je echt op warmte moeten inzetten. Daarbij is de eerste stap: investeer in warmtenetten.”

Presentaties

De presentaties Potentieonderzoek Geothermie Noord-Holland en Flevoland 2022 en Scanprogramma Noord-Holland en Flevoland 2022 vind je onderaan deze webpagina:

Duurzame warmte – Provincie Noord-Holland