Masterplan

Het Masterplan Aardwarmte Nederland (2018)

12.03.2020

Het Masterplan Aardwarmte Nederland (met als ondertitel ‘een brede basis voor een duurzame warmtevoorziening’) is opgesteld en uitgewerkt door Geothermie Nederland (destijds DAGO en Platform Geothermie), EBN en Stichting Warmtenetwerk, ondersteund door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Veel andere partijen waren betrokken via interviews en werksessies.

Het Masterplan beschrijft een ambitie en bijbehorend actieplan voor aardwarmte in Nederland, warmtenetten en de warmtevraag.
In het Masterplan worden acties uitgewerkt in zes thematische hoofddoelen:
A. Rendabele projecten
B. Passende wet‐ en regelgeving, toezichtenbeleid
C. Veilige en effectieve operationele activiteiten
D. Robuust maatschappelijk draagvlak
E. Innovatie
F. Aansluiting op warmtenetten

Klik hier voor de download.

Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Download het Master Plan Geothermal Energy in The Netherlands 

 

Contactgegevens

Geothermie Nederland: www.geothermie.nl
info@geothermie.nl

Stichting Warmtenetwerk: www.warmtenetwerk.nl
info@warmtenetwerk.nl

EBN: www.ebn.nl
ebn.mail@ebn.nl

EZK: rijksoverheid.nl
www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier