Artikel

Nieuwe ondergronddata beschikbaar: belangrijke stap in versnelling van aardwarmte

10.03.2022

Drie jaar na de start is de eerste fase van het SCAN programma, de landelijke seismische campagne, afgerond. In drie jaar tijd is 1800 kilometer aan data opgehaald en dat heeft veel nieuwe kennis opgeleverd over de ondergrond van Nederland. Deze kennis is nodig om een betere inschatting te kunnen maken waar kansen liggen om aardwarmte in te zetten als duurzame energiebron.

De mogelijkheden van aardwarmte als duurzame warmtebron voor het verwarmen van gebouwen en woonwijken komen steeds meer in beeld. Vooral in dichtbevolkte gebieden is aardwarmte een geschikt en duurzaam alternatief voor aardgas. Een belangrijke eerste stap is uitvinden waar aardwarmte in de ondergrond gewonnen kan worden. In Nederland is in grote delen nog niet genoeg bekend over deze ondergrond. Die kennis is nu vergroot dankzij het SCAN seismisch onderzoek.

Verder onderzoek is nodig

Het landelijk seismisch onderzoek was een eerste belangrijke fase in het onderzoeksprogramma. Het heeft een beter beeld opgeleverd waar bepaalde aardlagen in de ondergrond worden verwacht. Deze kennis wordt nu gebruikt voor de volgende fase, het uitvoeren van een tiental onderzoeksboringen. Deze boringen zijn van groot belang, omdat daarmee het beeld uit het seismisch onderzoek kan worden bevestigd én er wordt meer bekend over de samenstelling van de aardlagen. Om te bepalen waar deze boringen het beste kunnen worden uitgevoerd wordt aanvullend lokaal aanvullend seismisch onderzoek gedaan, zoals recentelijk in het zoekgebied ten oosten van Utrecht.

De seismische operatie

Om deze enorme operatie mogelijk te maken werd er in het veld, voor de operatie uit en op het kantoor hard gewerkt door een divers en internationaal team. Projectleider Rutger Peenstra kijkt trots terug op een zeer succesvolle campagne die veel zal bijdragen aan de ontwikkeling van aardwarmte. Dankzij de nauwe samenwerking tussen SCAN en all verschillende gemeenten werd de omgeving goed op de hoogte gehouden van het onderzoek. SCAN was te gast in 172 Nederlandse gemeenten en er werden er meer dan 120.000 omgevingsbrieven en 50.000 flyers bezorgd.
Het SCAN programma wordt uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) in samenwerking met TNO.

Lees ook het bericht op scanaardwarmte.nl