Infographic

Productiecijfers Aardwarmte 2023

26.02.2024

Geothermie Nederland verzamelt jaarlijks de productiegegevens van alle aardwarmtedoubletten in Nederland. In 2022 is er in Nederland in totaal 6,8 PJ (petajoule) aan aardwarmte geproduceerd. Dit leverde omgerekend 365.000 ton minder aan CO2-uitstoot op. Met 36 aardwarmtedoubletten op 26 locaties levert aardwarmte een besparing op van meer dan 193 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid aardgas die huishoudens in een stad met de omvang van Utrecht in 2022 verbruikten.

Ondanks de mooie totaalcijfers blijft de groei nog ver achter bij de potentie. Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: ‘Vorig jaar presenteerden we onze ambitie van 40-50 PJ in 2030. En in de toekomst zal zelfs ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag duurzaam ingevuld kunnen worden door geothermie, in de glastuinbouw is dit zelfs meer dan 50 procent. Om de meer dan 100 projecten die in de pijplijn zitten van de grond te krijgen is echter een integrale en gecoördineerde aanpak van de warmtetransitie nodig.’

Verklaring productiecijfers 2022

De productie van aardwarmte in 2022 is ten opzichte van 2021 licht gestegen, met 6%. Er komen elk jaar meer locaties en aardwarmtedoubletten, maar het kost tijd voordat deze daadwerkelijk aardwarmte produceren. Denk aan de doorlooptijd van vergunningen, grondige tests die nodig zijn, het intensieve boorproces en de aanleg van een warmtenet naar woonwijken of kassencomplexen die nodig is om de duurzame warmte daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Ook de warmteafzet bij al bestaande aardwarmtelocaties is belangrijk voor de hoogte van de productie. Door de energiecrisis staan in de glastuinbouw bijvoorbeeld sommige kassen sinds vorig jaar leeg. Op deze aardwarmtelocaties is minder aardwarmte geproduceerd. De concurrentiepositie van aardwarmte moet de komende jaren verbeteren door projecten die de komende periode geen SDE-subsidie uitgekeerd krijgen via een tijdelijke correctieregeling te compenseren, in de SDE-subsidie meer budget vrij te maken voor warmteopties en de directe referentie met de aardgasprijs los te laten.