Ledenbijeenkomst ‘Versnellen en reguleren van aardwarmte’

15sep
Datum: 15 september 2022
Locatie: Energy Cave, Rijswijk
Organisator: Geothermie Nederland

Tijdens de Week van de Aardwarmte kwamen we met ruim 80 leden en genodigden bij elkaar in de Energy Cave in Rijswijk. Het was mooi om te zien dat zo’n grote vertegenwoordiging van zowel de sector als van de ministeries, en TNO en RVO, aanwezig was. Als sector overhandigden we deze dag de voorzet van het Actieplan Versnelling geothermie aan het ministerie van EZK. En we spraken in breakout sessies met elkaar over verschillende plannen en ideeën.

Voorzet Actieplan Versnelling geothermie

Met de voorzet tot het actieplan introduceert de geothermiesector acht concrete oplossingen voor het aanjagen van nieuwe aardwarmteprojecten. Esther Pijs, programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij het ministerie van EZK nam het plan in ontvangst.  Pijs: “We zijn blij met het hoge ambitieniveau in het actieplan en vinden ook dat verdere versnelling van geothermie nodig is voor Nederland. Samen moeten we zorgen voor een veilige en succesvolle uitrol van geothermie. We werken graag mee aan de voorgestelde taskforce om die versnelling ook echt vorm te geven en aan gezamenlijke doelen te werken.”
Lees het volledige bericht ‘Groei aardwarmte moet sneller’

Sessies

In twee rondes gingen deelnemers uiteen om bijgepraat te worden en met elkaar te spreken over diverse onderwerpen die te maken hebben met versnelling of regulering. Zo werd in de breakout sessies over de warmtetransitie & aardwarmte in de gebouwde omgeving toegelicht dat het ministerie van EZK in samenwerking met het Ministerie ven BiZa een nationaal programma ter ondersteuning van de lokale warmtetransitie (NPLW) aan het opzetten is. Gastspreker Jorn ten Have van het RVO heeft bij de break-out sessie ‘SDE-regeling’ het proces van SDE-toekenning en de vernieuwde SDE in 2023 toegelicht. De groepen discussieerden over de loskoppeling van de subsidie aan de gasprijs en hierin werden enkele oplossingsrichtingen aangedragen. En in de sessie over de gewijzigde Mijnbouwwet en regelgeving is er door Mirjam de Paus en Jaccomien van Beek van het Ministerie van EZK een heldere toelichting gegeven welke veranderingen er momenteel plaatsvinden in deze wetgeving. In een levendige discussie is daarbij ook ingegaan op het overgangsrecht en hoe de aanvraag- en geldigheidstermijnen van de vergunningen er uit zien onder de nieuwe wetgeving.

Ook waren er sessies over aardwarmte in de glastuinbouw, de deelname van EBN in een aardwarmteproject en over de uitwerking van het risicobeleid voor de veiligheid van projecten. Lees het verslag van de breakout sessies

Deel dit

De nieuwste evenementen

28mei

Iceland Geothermal Conference 2024

Deze conferentie is een van de meest bezochte evenementen in de geothermische wereld. Bezoek de 5th Iceland Geothermal Conference (IGC) in mei 2024. Geothermie Nederland brengt branchegenoten die vanuit Nederland de conferentie willen bezoeken graag bij elkaar.
28 - 30 mei 2024
Reykjavic, IJsland
Iceland Renewable Energy Cluster
13jun

Ledenbijeenkomst Geothermie ‘Innovatie’

Op donderdag 13 juni a.s. is een ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland die in het teken staat van innovatie.
13 juni 2024
At the Park/ Energy Cave, Rijswijk
Geothermie Nederland