Ledenbijeenkomst ‘Versnellen en reguleren van aardwarmte’

15sep
Datum: 15 september 2022
Locatie: Energy Cave, Rijswijk
Organisator: Geothermie Nederland

Tijdens de Week van de Aardwarmte kwamen we met ruim 80 leden en genodigden bij elkaar in de Energy Cave in Rijswijk. Het was mooi om te zien dat zo’n grote vertegenwoordiging van zowel de sector als van de ministeries, en TNO en RVO, aanwezig was. Als sector overhandigden we deze dag de voorzet van het Actieplan Versnelling geothermie aan het ministerie van EZK. En we spraken in breakout sessies met elkaar over verschillende plannen en ideeën.

Voorzet Actieplan Versnelling geothermie

Met de voorzet tot het actieplan introduceert de geothermiesector acht concrete oplossingen voor het aanjagen van nieuwe aardwarmteprojecten. Esther Pijs, programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij het ministerie van EZK nam het plan in ontvangst.  Pijs: “We zijn blij met het hoge ambitieniveau in het actieplan en vinden ook dat verdere versnelling van geothermie nodig is voor Nederland. Samen moeten we zorgen voor een veilige en succesvolle uitrol van geothermie. We werken graag mee aan de voorgestelde taskforce om die versnelling ook echt vorm te geven en aan gezamenlijke doelen te werken.”
Lees het volledige bericht ‘Groei aardwarmte moet sneller’

Sessies

In twee rondes gingen deelnemers uiteen om bijgepraat te worden en met elkaar te spreken over diverse onderwerpen die te maken hebben met versnelling of regulering. Zo werd in de breakout sessies over de warmtetransitie & aardwarmte in de gebouwde omgeving toegelicht dat het ministerie van EZK in samenwerking met het Ministerie ven BiZa een nationaal programma ter ondersteuning van de lokale warmtetransitie (NPLW) aan het opzetten is. Gastspreker Jorn ten Have van het RVO heeft bij de break-out sessie ‘SDE-regeling’ het proces van SDE-toekenning en de vernieuwde SDE in 2023 toegelicht. De groepen discussieerden over de loskoppeling van de subsidie aan de gasprijs en hierin werden enkele oplossingsrichtingen aangedragen. En in de sessie over de gewijzigde Mijnbouwwet en regelgeving is er door Mirjam de Paus en Jaccomien van Beek van het Ministerie van EZK een heldere toelichting gegeven welke veranderingen er momenteel plaatsvinden in deze wetgeving. In een levendige discussie is daarbij ook ingegaan op het overgangsrecht en hoe de aanvraag- en geldigheidstermijnen van de vergunningen er uit zien onder de nieuwe wetgeving.

Ook waren er sessies over aardwarmte in de glastuinbouw, de deelname van EBN in een aardwarmteproject en over de uitwerking van het risicobeleid voor de veiligheid van projecten. Lees het verslag van de breakout sessies

Deel dit

De nieuwste evenementen

16feb

Matchmaking Event Warmtetransitie

Startups, innovatieve bedrijven en investeerders worden samengebracht in het 1e Matchmaking Event Warmtetransitie.
16 februari 2023
Energy Cave, Rijswijk
Kadans
9mrt

Energieopslag & Distributie 2023

Op 9 maart is de 8ste editie van het energieopslag event van het jaar. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst, wordt samen met de gehele energieketen gekeken naar de integratie van opslag in het energiesysteem.
9 maart 2023
Utrecht
Management Producties