Deze voorzet voor een Actieplan Versnelling geothermie vormt de reactie van de geothermiesector op de aangescherpte klimaatdoelstellingen en de overheidsaanpak om het gebruik van Russisch aardgas terug te dringen.
We leggen de lat hoog met een ambitie van 40-50 PJ in 2030. Dat is alleen haalbaar als iedereen alle zeilen bijzet om nieuwe projecten sneller in en uit de pijplijn te krijgen.
De acht voorgestelde actiepunten geven hieraan richting. Een speciaal op te richten Taskforce Versnelling geothermie zal bovendien de versnelling van nieuwe projecten aanjagen. 

Feedback

Geef je reactie op het plan via deze link.
Ook met inbreng en aanvulling op onze actiepunten zijn we geholpen en kunnen via de link worden doorgegeven. Een anonieme reactie op de actiepunten is desgewenst mogelijk.

Actieplan overhandigd aan EZK

Tijdens de Ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland op 15 september 2022 is het plan in ontvangst genomen door Esther Pijs, programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij het ministerie van EZK.  Pijs: “We zijn blij met het hoge ambitieniveau in het actieplan en vinden ook dat verdere versnelling van geothermie nodig is voor Nederland. Samen moeten we zorgen voor een veilige en succesvolle uitrol van geothermie. We werken graag mee aan de taskforce om die versnelling ook echt vorm te geven en aan gezamenlijke doelen te werken.” Lees het volledige bericht