Groei aardwarmte moet sneller

15.09.2022

Nederland moet meer werk maken van de mogelijkheden van aardwarmte voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het bezweren van de energiecrisis. Dat is de kernboodschap van de Nederlandse geothermiesector in een vanmiddag overhandigd actieplan aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het betreft een voorzet en uitnodiging om het actieplan gezamenlijk met de sector te gaan op pakken.

Aardwarmte is een van de schoonste en goedkopere energiebronnen voor de duurzame verwarming van kassen, huizen en bedrijven. Maar de groei van deze duurzame bron blijft ver achter bij de mogelijkheden. Dat terwijl door de klimaatdoelstellingen en de energiecrisis de urgentie groot is om aardwarmte veel nadrukkelijker te stimuleren. Nu de overheid bereid blijkt om de winning van fossiele brandstoffen op de Noordzee versneld mogelijk te maken, moet dat zeker ook voor duurzame aardwarmte kunnen.

Snelheid, voorspelbaarheid en zekerheid

Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: “Iedere kuub aardgas die kan worden vervangen door duurzame aardwarmte, telt. Hoe sneller, hoe beter. Om die versnelling mogelijk te maken hebben we de medewerking van de overheid en politiek hard nodig. Zo is er dringend behoefte aan een meer gestroomlijnd en voorspelbaar vergunningenproces en een stabiel investeringsklimaat, inclusief zekerheid over het subsidiebudget.”

Verviervoudiging van aardwarmte in 2030

Met het actieplan introduceert de geothermiesector acht concrete oplossingen voor het aanjagen van nieuwe aardwarmteprojecten. Bolscher: “We leggen de lat hoog met een verviervoudiging van de bijdrage van aardwarmte in 2030. Dat is haalbaar als iedereen – markt en overheid – alle zeilen bijzet om nieuwe initiatieven sneller in en uit de pijplijn te krijgen. We kunnen dat als sector niet alleen en kijken daarbij dan ook nadrukkelijk naar het ministerie van EZK. Een Taskforce bestaande uit overheid en markt moet hierbij gaan helpen.”

Gezamenlijke doelen

Het plan van de sector is in ontvangst genomen door Esther Pijs, programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij het ministerie van EZK. Pijs: “We zijn blij met het hoge ambitieniveau in het actieplan en vinden ook dat verdere versnelling van geothermie nodig is voor Nederland. Samen moeten we zorgen voor een veilige en succesvolle uitrol van geothermie. We werken graag mee aan de taskforce om die versnelling ook echt vorm te geven en aan gezamenlijke doelen te werken.”