Actievere sturing op verduurzaming van de warmtevoorziening

17.01.2024

De motie van Kamerlid Pieter Grinwis (CU) c.s. over actievere sturing op verduurzaming van de warmtevoorziening is 16 januari jl. aangenomen.

Uit een eerdere studie die CE Delft liet uitvoeren, blijkt dat de verduurzaming van warmtenetten meer SDE++-subsidiebudget verdient. Lees meer over de studie van CE Delft.
We zijn blij dat de motie vraagt ​​om de regering actief te laten bijdragen aan het bevorderen van duurzaamheid in warmtenetten en indien nodig de SDE++ hiervoor aan te passen.

Pieter Grinwis (CU) diende de motie in voor een actievere sturing op verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee op vermindering van de importafhankelijkheid op het gebied van warmte.

‘Constaterende dat Nederland voor 70% afhankelijk is van de import van aardgas en dat die importafhankelijkheid volgens TNO de komende jaren stijgt naar 80% tot 90%; constaterende dat er nog meer sectorpotentieel is voor lage temperatuur-warmte dan er binnen de SDE++ momenteel ruimte is, zoals onderzoek van CE Delft laat zien;

overwegende dat er nog onvoldoende wordt gestuurd op de ingroei van warmtebronnen en warmtenetten, terwijl de KEV 2023 laat zien dat het aandeel hernieuwbare warmte te langzaam toeneemt;

verzoekt de regering actiever te sturen op verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee op vermindering van de importafhankelijkheid op het gebied van warmte, mede in relatie tot de gestelde doelen voor 2030, en zo nodig de SDE++ hierop aan te passen. ‘

Zie de motie

Medeindieners van de motie zijn:

Suzanne Kröger, Kamerlid GroenLinks-PvdA; Laurens Dassen, Kamerlid Volt; André Flach, Kamerlid SGP; Tjeerd de Groot, Kamerlid D66 en Henri Bontenbal, Kamerlid CDA

(bron: Rijksoverheid)