Herziene Industriestandaard NORM

25.04.2023

In de bodem komen al sinds het ontstaan van de aarde van nature radioactieve stoffen voor, Naturally Occuring Radioactive Materials (NORM). Deze stoffen kunnen mee naar boven komen bij het oppompen van het warme water, het gaat daarbij om lage concentraties. Omdat de sector staat voor een veilige en verantwoorde winning van aardwarmte is er sinds 2017 de Industriestandaard NORM, die aangeeft hoe de sector zich organiseert en handelt om de blootstelling aan straling voor mensen, die binnen deze industrie werken of te maken krijgen met materiaal uit deze industrie, en de dosis aan het milieu zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden. Vanuit Geothermie Nederland hebben de werkgroep NORM en de HSE werkgroep in samenwerking met een gespecialiseerd bureau, gewerkt aan een aanpassing van de Industriestandaard.

Als gevolg van de wetswijziging rondom de Kernenergiewet is de werkwijze voor operators op een aantal onderdelen veranderd. Ook gaat de aangepaste standaard uitgebreider in op het controlestelsel, op de specifieke vrijgave voor de route voor NORM-afval en de praktische invulling van maatregelen tegen nadelige effecten van NORM. De herziene Industriestandaard is aangenomen door de Algemene Ledenvergadering op 13 april 2023.

Download de Industriestandaard NORM