Inwerkingtredingsdatum Mijnbouwwet: streefdatum 1 januari 2023

28.02.2022

De Rijksoverheid meldt dat het wetsvoorstel voor wijzigingen in de Mijnbouwwet nu bij de Eerste Kamer ligt om behandeld te worden. In een infographic is het proces van de wijziging van de Mijnbouwwet en de daarbij behorende stappen schematisch weergegeven.