Ledenbijeenkomst ‘Geothermie, provinciaal perspectief’

19.10.2023

Op donderdag 23 november a.s. is de ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland. De provincies zijn belangrijke spelbepalers waar het gaat om de kansen voor geothermie. Onder het thema ‘Geothermie vanuit provinciaal perspectief’ richten we ons in de middag, vanaf 14.00 uur, op de diverse functies die provincies vervullen met betrekking tot de ontwikkeling van aardwarmte. Vanaf 12.00 uur zijn leden van Geothermie Nederland van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering, waarin de plannen voor het komende jaar worden gepresenteerd.

De dag is een uitstekende gelegenheid om branchegenoten te ontmoeten en te praten over actuele ontwikkelingen in de geothermiesector.


Geothermie, provinciaal perspectief

Hoe kunnen we als sector van de inzichten van verschillende provincies leren? En welke voorbeelden van provinciaal beleid helpen om geothermie te versnellen? Daarvoor laten we vertegenwoordigers van verschillende provincies aan het woord en bespreken we diverse casussen. Wil je alvast meer lezen over het onderwerp, zie de column ‘Provinciaal politiek perspectief op warmte’.

Algemene Ledenvergadering

Tijdens deze ALV blikken we vooruit op de plannen voor het komende jaar. Ook zijn er bestuurswisselingen, zo draagt het bestuur graag twee nieuwe bestuursleden voor.

Programma

12.00 Inloop ALV met broodjes
12.15 Algemene Ledenvergadering (voor leden) – zie agenda
13.30 Inloop Ledenbijeenkomst/Pauze
14.00 Introductie: landelijke verkiezingen versus provinciale coalitieakkoorden onder leiding van René Leegte van Publieke Zaken
14.30 Voorbeelden van verschillende provincies
15.15 In gesprek met Edward Stigter, voormalig gedeputeerde Klimaat en Energie in de provincie Noord-Holland
16.00 Conclusies en afsluiting
16.15 Netwerkborrel
18.00 Einde

Aanmelden

Meld je op tijd aan via het aanmeldformulier, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.