‘Provinciaal politiek perspectief op warmte’

12.09.2023

Dat gemeenten een belangrijke rol spelen in de warmtetransitie, dat weet iedereen wel. Maar hoe zit het eigenlijk met de provincie? Provincies spelen op verschillende manieren een rol in de warmtetransitie.  Janine Verweij, directeur Geothermie Nederland, schreef hier een column over voor Warmte365.

“De NVDE deed onderzoek naar de afspraken in provinciale coalitieakkoorden op verschillende onderdelen van de energietransitie. Uit die studie blijkt dat bijna alle provincies een rol voor zichzelf zien weggelegd als voortrekker in de energietransitie. (…) Dat is goed nieuws voor de ontwikkeling van grootschalige duurzame warmtebronnen, zoals geothermie.

Lees hier verder

Deze column van Janine Verweij verscheen op 12 september 2023 op de website Warmte365.nl.

Ledenbijeenkomst ‘Geothermie, provinciaal perspectief’

Tijdens de ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland op 23 november wordt ingezoomd op de diverse rollen van de provincie in relatie tot de ontwikkeling van aardwarmte. Hoe kunnen we als sector van de inzichten van verschillende provincies leren? En welke voorbeelden van provinciaal beleid helpen om geothermie te versnellen? Daarvoor komen vertegenwoordigers van verschillende provincies aan het woord en bespreken we casussen waarbij onderwerpen zoals WarmtelinQ en een seismiek subsidieregeling aan bod komen. Lees verder