Nieuw lid: RebelGroup

29.11.2023

RebelGroup werkt als financieel strategisch adviseur voor geothermieprojecten en is onlangs lid geworden van Geothermie Nederland. Rutger te Grotenhuis: ‘In alles wat we doen is ons streven om een positieve impact op de wereld te hebben. Niet zo gek dus dat we graag ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van geothermieprojecten.’

Wat voor organisatie is RebelGroup?

Bij RebelGroup werken ‘Rebels’. Rebels werken aan de vraagstukken die onze toekomst bepalen, van duurzaamheid, transport en stedelijke ontwikkeling tot gezondheidszorg en de sociale sector. We maken impact, niet alleen als consultants maar ook als investeerders.

Het Rebel-avontuur begon in 2002 met tien stoelen. Aan een grote ronde tafel besloten de eerste Rebels – na een carrière bij adviesbureaus – een eigen onderneming te starten. Hoe we op die dag met elkaar begonnen, is hoe we vandaag werken voor en met onze samenwerkingspartners: op basis van vertrouwen. En in alles wat we doen is ons streven om een positieve impact op de wereld te hebben. Op het raakvlak van publiek en privaat, omdat ons Rebel-rode hart daar ligt waar maatschappelijke waarden en privaat ondernemerschap samenkomen. Een ambitieuze doelstelling misschien, maar wel één die uitdaagt. We nodigen iedereen uit aan te schuiven en onderdeel te worden van de verandering. Samen buiten de lijntjes kleuren. Als overheid, bedrijf en individu.

Wat doet RebelGroup op het gebied van geothermie?

Niet zo gek dus dat we graag ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van geothermieprojecten. Sinds 2013 treden we op als financieel adviseur voor geothermieprojecten die voorzien in de warmtebehoefte van glastuinbouwbedrijven en/of de gebouwde omgeving. Rebel draagt daarin bij aan het verbinden van de technische, juridische en financiële disciplines van die projecten. Met als doel te komen tot een set aan afspraken waarmee een project ook echt gerealiseerd kan worden. En investeerders & financiers bereid zijn hun geld hier aan toe te vertrouwen. Meer concreet rekenen we businesscases door, dragen we bij aan het opstellen van de benodigde contracten, ontwikkelen we de financieringsstrategie, en verzorgen en begeleiden we het financieringsproces tot en met financial close.

Wat is jouw rol daarbij?

Als afgestudeerd civiel ingenieur aan de TU Delft (Geotechniek/Ondergronds Bouwen) heb ik een voorliefde voor het bouwen in de ondergrond. Binnen Rebel bouwde ik de afgelopen ca. 20 jaar aan de adviespraktijk voor financieel strategische dienstverlening aan ontwikkelaars van – en investeerders in – grote infrastructuurprojecten (weginfrastructuur, wind, zon, biomassa/gas, geothermie, energieopslag en waterstof). Eén van de leukste dingen vond ik om het specifieke risicoprofiel van geothermie te doorgronden en de verschillen met andere type infraprojecten bloot te leggen. Om van daaruit tot afspraken te komen die werkbaar zijn voor alle betrokkenen en waarmee we de financiering van de projecten op z’n plek hebben gekregen. Met als ‘bijvangst’ dat er veel meer interesse is vanuit Nederlandse banken om financiering voor geothermie te verstrekken.

Waarom is RebelGroup lid geworden van Geothermie Nederland?

Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die in de geothermiesector werkzaam zijn. Rebel is/was de afgelopen 10 jaar volop betrokken bij een groot deel van de geothermieprojecten in Nederland. Het is evident dat succesvolle projecten alleen tot stand komen waar partijen tot een goede samenwerking komen, wat begint bij elkaar kennen en opzoeken. De hoogste tijd dat we aansluiten bij Geothermie Nederland dus.

Wat zijn je verwachtingen van Geothermie Nederland?

De energietransitie plaatst Nederland ook voor een complexe warmtetransitie. Geothermie kan – en zal – daarin een belangrijke rol spelen. Rebel verwacht dat Geothermie Nederland een waardevol platform zal blijken om deze ambitie gezamenlijk met de relevante overheden én marktpartijen te realiseren. Er is nog genoeg werk aan de winkel!

"Succesvolle projecten komen alleen tot stand waar partijen tot een goede samenwerking komen, wat begint bij elkaar kennen en opzoeken. Geothermie Nederland speelt hierin een belangrijke rol. "