Nieuw lid van Geothermie Nederland: Nappa

26.09.2023

Nappa onderzoekt de mogelijkheid tot hernieuwde productie van aardwarmte in het tuinbouwgebied Californië (Noord-Limburg). Namens Nappa stuurt Frank Verhoeven het projectteam aan. Frank Verhoeven beantwoordt vijf vragen over het lidmaatschap.

Wat voor organisatie is Nappa?
Nappa is medio 2022 opgericht door drie Limburgse glastuinbouwondernemers. Recentelijk heeft Nappa de aardwarmtebron van CLG gekocht, bekend als Californië Lipzig Gielen Geothermie (het betreft de putten CAL-GT-04 en CAL-GT-05). Gelijktijdig met de overdracht van de bron is ook de winningsvergunning overgedragen aan Nappa. 

Wat doet Nappa op het gebied van geothermie?
Nappa onderzoekt de mogelijkheid tot hernieuwde productie van aardwarmte in het tuinbouwgebied Californië (Noord-Limburg), een gebied met zogenaamde verbreukte gesteenten.

Wat is jouw rol daarbij?
Als projectmanager stuur ik het projectteam aan welke ik in Q3 2022 samen met de eigenaren van Nappa heb geformeerd. Het projectteam bestaat uit een aantal zeer ervaren professionals. De meesten van jullie zullen een groot aantal leden van het projectteam naar ik vermoed al wel kennen. Het zijn Saskia Hagedoorn, Radboud Vorage, Duco Drenth en Wouter Botermans. Zelf ben ik via Elsman International Consultants al ruim 17 jaar actief als business consultant en projectmanager in de glastuinbouw en in die hoedanigheid kwam en kom ik veelvuldig in aanraking met energie- en warmtevraagstukken en met bedrijven en organisaties welke hierin actief zijn.

Waarom is Nappa lid geworden van Geothermie Nederland?
We zijn onder andere lid geworden van Geothermie Nederland omdat we het belangrijk vinden om kennis en ervaringen uit te wisselen met branchegenoten. En hoewel Nappa haar eigen specifieke doelen nastreeft (iets wat voor alle leden zal gelden), geloven wij in de kracht van het collectief. Verduurzamen doe je ons inziens immers niet alleen maar samen. 

Wat zijn je verwachtingen van Geothermie Nederland? Heb je nog een vraag of verzoek aan het netwerk?
Door lid te worden hoop ik het netwerk van Nappa binnen de geothermie verder te kunnen uitbreiden, waarbij ik al heb gemerkt dat het een ‘grote kleine wereld’ is (waarin de meesten elkaar kennen). En dat laatste, dat is eigenlijk best handig want daardoor weet je vrij snel waar je zijn moet/ terecht kunt met specifieke vragen.   

"Nappa wil een positieve bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van onze samenleving in het algemeen en de glastuinbouw in het bijzonder. Nappa is lid geworden van Geothermie Nederland omdat we het belangrijk en leerzaam vinden om met branchegenoten kennis en ervaringen uit te wisselen."