Overname ECW Geoholding B.V. door Ennatuurlijk 

21.09.2022

Warmtebedrijf Ennatuurlijk neemt alle geothermie activiteiten van ECW Energy over. Dat maakten beide organisaties gisteren bekend in een persbericht. De overname draagt bij aan de groei van aardwarmte in Nederland.

Hans Bolscher, voorzitter van Geothermie Nederland: “ECW Energy heeft de afgelopen 10 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van geothermie. Wij zien de overname door Ennatuurlijk, één van de grootste warmtebedrijven van Nederland, als een duidelijk signaal van de potentie én het belang van geothermie.”

ECW Energy is een van de belangrijkste spelers in aardwarmte in Nederland. Ennatuurlijk heeft in 40 gemeentes in Nederland warmtenetten en werkt hard aan de verduurzaming en groei daarvan.

Het nieuws over de overname komt een paar dagen na de presentatie van een actieplan  waarin de Nederlandse geothermiesector pleit voor sterkere groei van aardwarmte in Nederland. Aardwarmte is een schone en goedkope energiebron voor de duurzame verwarming van huizen, kassen en bedrijven. De sector streeft naar een verviervoudiging van de bijdrage van aardwarmte in 2030. Om dat mogelijk te maken is er, naast nieuwe investeringen, dringend behoefte aan onder meer een vlotter vergunningenproces en een stabiel investeringsklimaat.