Persbericht: Geothermie in de startblokken voor sterke groei

25.01.2022

Geothermie Nederland is blij met de grote politieke steun die spreekt uit het coalitieakkoord. Nu moet dit worden omgezet in daden. Geothermie Nederland vraagt hiervoor de aandacht.