Rapport Innovatie Aardwarmte 2021: Innovatie kan aardwarmtesector helpen versnellen

24.06.2021

Geothermie Nederland en EBN hebben afgelopen jaar een inventarisatie uitgevoerd naar de innovatiebehoeften van de aardwarmtesector. Dat leverde meer dan 120 ideeën op. De innovatie inventarisatie is een interactief rapport geworden dat een goed overzicht geeft van de ideeënrijkdom die leeft binnen de sector.