Creation: Free Design

Nieuwe boring Ammerlaan stap dichterbij

22 februari 2018
De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft besloten een lening van 5 miljoen te verstrekken aan Ammerlaan The Green Innovator voor het boren van een nieuwe aardwarmteput. Naar verwachting kan al dit najaar de aardwarmtelevering hervat worden aan een groot aantal afnemers. (Bron: telstar-online.nl)

Lees meer...

Trias Westland wordt Onderkrijtproject op 2,7 km diepte

16 februari 2018
Trias Westland gaat warmte gebruiken van ca. 2,7 kilometer diepte. De boring naar de Trias-lagen heeft veel informatie opgeleverd, maar onvoldoende debiet voor een goede bron. Lees meer in het persbericht

Beleidsbrief geothermie : nieuwe stap in de ontwikkeling

8 februari 2018
De lang verwachte beleidsbrief geothermie is door minister Wiebes van EZK naar de Tweede Kamer gestuurd. U vindt deze hier.

Pieter van der Heuvel beëindigt lidmaatschap RvToezicht

1 januari 2018
Pieter van den Heuvel (PanTerra) heeft in verband met zijn pensioenering ook zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht & Advies van het Platform beëindigd. Pieter's inbreng werd zeer gewaardeerd. Heel hartelijk bedankt!

Kansen en belemmeringen voor geothermie bij gemeenten

20 december 2017.
Voor de partijen van het convenant 'bodem en ondergrond' (ministerie van I&W, VNG , IPO en UvW) is een onderzoek verricht naar de knelpunten die gemeenten en provincies (en waterschappen) ervaren wanneer zij ruimte willen bieden aan geothermie. Het rapport is hier te downloaden. 

Lees meer...

Marco van Soerland lid van Platform-bestuur

20 december 2017.
Marco van Soerland, directeur van Trias Westland B.V. en werkzaam bij HVC, is benoemd in het bestuur van Stichting Platfrom Geothermie, in de functie van secretaris. De heer Van Soerland is met Trias Westland al langer actief in de geothermie. Hij is mede gevraagd vanwege zijn kennis van stadsverwarming en de gebouwde omgeving.

Rathenau Instituut: grote behoefte aan voorlichting en dialoog over (ultra diepe) geothermie

13 december 2017.
Het Rathenau- Insituut constateert in een recente studie voor de provincie Noord-Brabant een grote behoefte aan voorlichting en dialoog over geothermie. Er zijn veel vragen, definities zijn de geïnterviewden niet helder en de verwachtingen zijn hooggespannen. Lees hier het volledige rapport, toepasselijk getiteld 'samen kennis aanboren'.

Lees meer...

Sjaak van der Tak lid Raad van Toezicht Platform Geothermie

22 november 2017.
Sjaak van der Tak (voorzitter LTO Glaskracht Nederland) is heden gekozen in de Raad van Toezicht en Advies van het Platform Geothermie. Van der Tak is bij LTO nauw betrokken bij de verdere verduurzaming van de glastuinbouw, waarin de geothermie een belangrijke rol speelt. Het Platform is blij dat hij ons met zijn bestuurlijke ervaring en netwerk komt versterken.

Openstelling Garantieregeling aardwarmte per 1 januari 2018

13 december 2017.
Vanaf 1 januari 2018 wordt de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) opnieuw opengesteld. De regeling dekt voor een deel de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject.

Lees meer...