Omschrijving Aardyn

Aardyn is een sterk groeiend bedrijf met een missie: met geothermische warmte bijdragen aan de transitie naar duurzame energie. We geloven erin dat de warmte uit onze eigen aarde fors zal bijdragen aan de transitie naar duurzame energie. Daarom zetten we ons vol in om de noodzakelijke opschaling en versnelling van deze techniek te realiseren en de aarde goed achter te laten voor onze volgende generatie.

Aardyn en geothermie

Met passie en een duidelijke missie zijn we inmiddels al meer dan 10 jaar actief als kartrekker van geothermie projecten in Nederland en hebben daarbij unieke praktijkervaring opgedaan. We werken volgens een gestructureerde projectaanpak aan gedegen geologisch onderzoek, de vorming van dynamische warmte- en financiële modellen, het verkrijgen van vergunningen en de voorbereiding van de boring, pompgebouw en installaties.

Contactpersonen

Logo_Bas-van-Dun.jpg

Bas van Dun

Directeur
"Vanuit Aardyn voelen we ons verantwoordelijk om kennis en kunde in te zetten ter versnelling van de energietransitie in het algemeen en de ontwikkeling van geothermie in Nederland in het bijzonder. Alleen door samen te werken met alle Geothermie Nederland partijen kunnen we deze relatief nieuwe vorm van energie winning tot volwassendom brengen. "

Aardyn

Operator

Locaties

Aardyn is betrokken bij:
Zuid-Holland

Aardwarmte Vierpolders

De ondergrond van glastuinbouwgebied Vierpolders is bijzonder geschikt voor de toepassing van diepe aardwarmte.
Zuid-Holland

Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL)

De aardwarmte-installatie Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) levert via bestaande warmtenetten aan woningen en bedrijven in Den Haag-Zuidwest. Aandeelhouders van HAL zijn Aardyn, Perpetuum Energy Partners, Energiefonds Den Haag en EBN.
Zuid-Holland

Duurzaam Voorne

Duurzaam Voorne heeft haar aardwarmteproject in de gemeente Tinte eind 2022 in bedrijf genomen.
Zuid-Holland

Geothermie Delft

Het geothermieproject op de campus van de TU Delft is een combinatie van onderzoek en warmtelevering. Het doel is onderzoek te doen naar geothermie en de toepassing ervan én warmte uit de aarde te benutten voor de verwarming van gebouwen.
Noord-Brabant

Geothermie Plukmade

Op 7 juni 2019 is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning geothermie verleend aan Geothermie Brabant en Aardyn. Deze opsporingsvergunning geeft het recht om gedurende 4 jaar te zoeken naar geschikte locaties voor het winnen van aardwarmte in deze regio.