Omschrijving EBN

EBN is opgericht om als beleidsdeelneming namens de Staat de maatschappelijke en economische belangen in de Nederlandse ondergrond te behartigen. EBN heeft ruime ervaring opgedaan met ondernemen in de ondergrond. Met deelname in de ontwikkeling van aardwarmte kan EBN deze geïntegreerde kennis en expertise blijven inzetten.

EBN en geothermie

De rol van EBN bij aardwarmteprojecten is erop gericht om de versterkings- en versnellingsopties voor de ontwikkeling van de aardwarmtesector te versterken. EBN neemt deel in een aardwarmteproject zodra de opsporingsvergunning is verleend.

Contactpersonen

Herman Exalto

Herman Exalto

Programme Manager Geo-energie
030 233 9000
EBN-211015-5401-2.jpg

Eveline Rosendaal

Teamlead Marktontwikkeling Geo-Energie
030 233 9000

Locaties

EBN is betrokken bij:
Friesland

Warmte van Leeuwarden

Warmte van Leeuwarden is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ennatuurlijk, EBN en Shell. Deze vier bedrijven ontwikkelen een aardwarmtebron in Leeuwarden.
Zuid-Holland

Geothermie Delft

Het geothermieproject op de campus van de TU Delft is een combinatie van onderzoek en warmtelevering. Het doel is onderzoek te doen naar geothermie en de toepassing ervan én warmte uit de aarde te benutten voor de verwarming van gebouwen.
Noord-Brabant

Geothermie Plukmade

Op 7 juni 2019 is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning geothermie verleend aan Geothermie Brabant en Aardyn. Deze opsporingsvergunning geeft het recht om gedurende 4 jaar te zoeken naar geschikte locaties voor het winnen van aardwarmte in deze regio.