Omschrijving EBN

EBN en geothermie

Contactpersonen

Herman Exalto

Herman Exalto

Locaties

EBN is betrokken bij:
Friesland

Warmte van Leeuwarden

Warmte van Leeuwarden is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ennatuurlijk, EBN en Shell. Dit omvangrijke project in de gebouwde omgeving verwacht vanaf december 2022 de eerste warmte te kunnen leveren.
Zuid-Holland

Geothermie Delft

Het geothermieproject op de campus van de TU Delft is een combinatie van onderzoek en warmtelevering. Het doel is onderzoek te doen naar geothermie en de toepassing ervan én warmte uit de aarde te benutten voor de verwarming van gebouwen.
Noord-Brabant

Geothermie Plukmade

Op 7 juni 2019 is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning geothermie verleend aan Geothermie Brabant en Aardyn. Deze opsporingsvergunning geeft het recht om gedurende 4 jaar te zoeken naar geschikte locaties voor het winnen van aardwarmte in deze regio.