Omschrijving Shell Geothermal

Shell wil graag duurzame warmte ontwikkelen in nauwe samenwerking met andere partijen. Inmiddels is Shell bij de ontwikkeling van een groot aantal duurzame warmteprojecten in Nederland betrokken.
Shell Geothermal wil met onder meer haar kennis van de ondergrond een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van geothermie. Zo kan Shell helpen bij de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Shell Geothermal en geothermie

Shell Geothermal werk met partners aan verschillende aardwarmteprojecten samen zoals: Warmte van Leeuwarden, Geothermie Delft en Aardwarmte Delfland.

Contactpersonen

Jeroen van Duin

Jeroen van Duin

General Manager Shell Geothermal & bestuurslid Geothermie Nederland

Shell Geothermal

Operator

Locaties

Shell Geothermal is betrokken bij:
Friesland

Warmte van Leeuwarden

Warmte van Leeuwarden is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ennatuurlijk, EBN en Shell. Deze vier bedrijven ontwikkelen een aardwarmtebron in Leeuwarden.
Zuid-Holland

Geothermie Delft

Het geothermieproject op de campus van de TU Delft is een combinatie van onderzoek en warmtelevering. Het doel is onderzoek te doen naar geothermie en de toepassing ervan én warmte uit de aarde te benutten voor de verwarming van gebouwen.
Noord-Brabant

Geothermie Plukmade

Op 7 juni 2019 is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning geothermie verleend aan Geothermie Brabant en Aardyn. Deze opsporingsvergunning geeft het recht om gedurende 4 jaar te zoeken naar geschikte locaties voor het winnen van aardwarmte in deze regio.