Actieplan

Actieplan versnelling geothermie

26.09.2022

Tijdens de Week van de Aardwarmte overhandigde Geothermie Nederland op 15 september 2022 namens alle leden de voorzet Actieplan Versnelling geothermie aan het ministerie van EZK.

Deze voorzet voor een Actieplan Versnelling geothermie vormt de reactie van de geothermiesector op de aangescherpte klimaatdoelstellingen en de overheidsaanpak om het gebruik van Russisch aardgas terug te dringen.
We leggen de lat hoog met een ambitie van 40-50 PJ in 2030. Dat is alleen haalbaar als iedereen alle zeilen bijzet om nieuwe projecten sneller in en uit de pijplijn te krijgen.

Met het actieplan introduceert de geothermiesector acht concrete oplossingen voor het aanjagen van nieuwe aardwarmteprojecten. Enkele ingrediënten van het actieplan:

  • Gestroomlijnd en voorspelbaar vergunningenproces
  • Opzetten van Taskforce
  • Een kopgroep van 20 projecten versnelt realiseren