Creation: Free Design

'Hoe win je veilig warmte uit de aarde?'

Geothermie vraagt om een zorgvuldige aanpak. Hoe perk je de risico’s in? Galawo haalt het aardwarmteproject van Californië Lipzig Gielen (CLG) nabij Venlo aan, dat vooralsnog van de baan is vanwege onvoldoende gegevens over de ondergrondse situatie. En het aardwarmteproject WarmteStad in Groningen is gestrand vanwege het mogelijk risico op aardbevingen.

Frank Schoof van Platform Geothermie verklaart in het artikel:

Lees meer...

'Na een valse start krijgt Den Haag nu toch als eerste aardwarmte'

Vanaf dit najaar worden honderden huizen in het zuidwesten van Den Haag verwarmd met heet water dat op ruim 2 kilometer diepte is gewonnen, middels het project Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL)
Lees het artikel dat op 10 augustus 2020 is verschenen op NRC.nl. Een van onze deelnemers, Perpetuum Energy Partners (PEP), is geïnterviewd voor het betreffende artikel.

 

Nieuwe warmtewet

Vanuit de verschillende werkgroepen van Platform Geothermie zijn we gekomen tot een consultatiereactie op de wet collectieve warmtevoorziening.

In deze consultatiereactie bieden wij een aantal concrete handvatten om het wetsvoorstel te verbeteren en het wetsvoorstel goed aan te laten sluiten op de verdere ontwikkeling en versterking van geothermie.

 

Consultatiereactie Wet collectieve warmtevoorziening

Ammerlaan Geothermie in Pijnacker heeft zich aangesloten bij Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland.

Ammerlaan Geothermie in Pijnacker heeft zich aangesloten bij Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland.

Lees meer...

Analyse concept Regionale Energiestrategieën

De NVDE heeft inmiddels 28 concept-RES’en bestudeerd. Platform Geothermie en EBN hebben geholpen om na te gaan hoe aardwarmte is opgenomen in de RES'en. We zien dat de mogelijkheden voor grootschalige warmteproductie met de concept RES-en goed in kaart zijn gebracht. In bijna alle concept-RES’en is gekeken naar de potentie van aardwarmte als bovenregionale bron voor warmtenetten. Om van deze eerste analyses te komen tot een uitvoerbare warmtetransitie is nog een grote stap nodig.

Lees meer...

Rapport over gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving

De Gezondheidsraad heeft haar advies over ‘gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving’ aangeboden aan diverse ministeries. Platform Geothermie heeft vorig jaar deelgenomen aan een sessie van de Gezondheidsraad over de gezondheidseffecten van de energietransitie. In het rapport staat dat aardwarmte tijdens de boorfase voor geluidsoverlast kan zorgen. Hiervoor kunnen aanpassingen worden gedaan.

Lees meer...

Voorstel wijziging Mijnbouwwet gepubliceerd

Afgelopen donderdag 16 juli is het voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. In de stukken is het wetsvoorstel te vinden samen met de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State.

Lees meer...

Warmtebron Utrecht presenteert haalbaarheidsstudie voor onderzoeksproject Lean

15 juli jl. is het rapport van de haalbaarheidsstudie verschenen, die Warmtebron Utrecht voor onderzoeksproject Lean heeft laten uitvoeren om geschikte locaties in beeld te brengen voor het vervolgonderzoek.

Lees meer...

'Ondiepe bodemwarmte lonkt voor wie durft'

Er is sprake van 'koudwatervrees' om nieuwe warmtetechnieken breed te omarmen, constateert Wiebes recent bij een debat over het trage tempo van verduurzaming in ons land. Europa heeft de ambitie klimaatneutraal te worden. Om dit waar te maken, kunnen we niet vol inzetten op een enkele energiebron. De energietransitie heeft verschillende kritieke bouwstenen. Eén zo'n bouwsteen is geothermie, waar marktleider Engie fors op inzet, licht key account manager Agri en Tuinbouw Edith Post toe aan Nieuwe Oogst.

Lees meer...