Creation: Free Design

Nuttige links

Algemene uitleg over de processen rondom aardwarmte vindt u op hoewerktaardwarmte.nl.

Voor verdere informatie kunt u onder andere de volgende (deep-) links gebruiken:
www.dago.nu 
www.sodm.nl 
www.nlog.nl 
www.kasalsenergiebron.nl
www.rijksoverheid.nl,

en de sites van de diverse operators en geothermie-gerelateerde ondernemingen in Nederland. (Zie de deelnemerslijst van het Platform)

Voor ondiepere geothermie/bodemenergie:
www.bodemenergienl.nl
www.rvo.nl (ook voor geothermie  & financiële stimulering)

Voor de ontwikkelingen in België:
www.geothermie.vito.be
www.diepegeothermie.be

Voor Europa: www.egec.org (EGEC is de European Geothermal Energy Council.) Met informatie over o.a. EU-beleid op het gebeid van geothermie.
Nog internationaler: de website van de IGA (International Geothermal Energy Organization). Met informatie over o.a. cursussen en internationale conferenties.

Mocht een link niet meer werken, wilt u dat dan aan ons doorgeven?